Bodo

Powtarzalność kolorystyczna partii:
Zmienność kolorystyczna w czasie: