CHARAKTERYSTYCZNE CECHY WIZUALNE

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY WIZUALNE: inserty (wstawki) na płaszczyźnie skrzydła z mdf fornirowanego lub lakierowanego, szkła laminowanego (z foto),  lustra lub innych materiałów możliwych do zastosowania takich jak tapety, spieki kwarcowe, płytki ceramiczne, itp.; szerokość i umiejscowienie insertów wg proj. indywidualnego lub na całej powierzchni skrzydła; inserty "wtopione" w płaszczyznę skrzydła (tj. w jednolotej płaszczyźnie z fornirem / lakierem); możliwość przygotowania skrzydła do aplikacji insertu we własnym zakresie;
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY KONSTRUKCYJNE: skrzydła i ościeżnice jak w modelach Verticalis, Horizontalis, Mix i NCS; możliwość zastosowania insertów również na innych modelach -> patrz opcje dodatkowe danych modeli; standardowo inserty o grubości nie przekraczających 4 mm!;

Insert fornir + NCS

Galeria realizacji

Insert fornir + NCS

Galeria realizacji

Insert NCS + Horiz. Bi-Color

Galeria realizacji

Insert lustro (18/x/18) + Verticalis

Galeria realizacji

Insert tapeta + NCS

Galeria realizacji
ładowanie