CHARAKTERYSTYCZNE CECHY WIZUALNE

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY WIZUALNE: drzwi o ościeżnicach z podwyższonymi górnymi opaskami (supraportami - łac. "supra" - ponad "porta" - drzwi), w specjalnej konstrukcji Multidoor - stanowiącej zintegrowanie ościeżnic drzwiowych z panelami ściennymi (lub opcjonalnie klasycznej, z zespoloną z ościeżnicą); w przypadku fornirów konieczne jest stosowanie odwzorowania usłojenia w relacji skrzydło - supraporta lub na całości skrzydła, supraporty i opasek bocznych; możliwość wykonywania supraport jedno- i dwustronnych;  
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY KONSTRUKCYJNE: Panel górny (opaska) wykonywana do dowolnego wymiaru wysokości, z ograniczeniem wymiarowym 275 cm przy łączeniu pionowym paneli, lub >275 cm wg dodatkowych ustaleń lub przy poziomym łączeniu paneli na wysokości górnej krawędzi skrzydła; supraporty powyżej wysokości 275 cm poddane muszą być konsultacji dotyczącej dostępności forniru i możliwości odwzorowania jego usłojenia!;


 

NCS + supraporta

Galeria realizacji

Horizontalis + supraporta (odwz. s-s)

Galeria realizacji

Verticalis + supraporta (odwz. c)

Galeria realizacji

NCS + Insert + supraporta (z odwz.)

Galeria realizacji

Horizontalis + supraporta (odwz. c, pz)

Galeria realizacji
ładowanie